२०७५ /२०७६ को लागि सूची दर्ता गराउने सूचना

2018-07-12 -- Herd Internationals

यस संस्था लाई आ.ब. २०७५/०७६ को लागि आवश्यक पर्ने कार्य तथा सेवा प्रदान गर्न आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सम्बन्धित इच्छुक फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र यस कार्यालयको ठेगाना/इमेलमा सूची दर्ता गराउन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूची दर्ताको लागि विवरण भर्ने फारम download गर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला |

हर्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि.का लागि आवश्यक सेवा तथा कार्यहरू

 1. स्टेशनरी सामानहरु (मसलन्द तथा विविध) आपूर्ति
 2. छपाई (प्रिन्टीङ्ग/प्रेस)
 3. फर्निचर, फर्निसिङ्ग सामाग्री साथै मर्मत
 4. कम्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेशिन, फ्याक्स मेशिन, यू.पी.एस., जेनेरेटर, एयरकिन्डसन, , नेटवर्कीङ्ग, टेलिफोन र अन्य इलेक्ट्रिक सामानहरुको आपूर्ति तथा मर्मत र तिनका पार्ट पुर्जाहरु
 5. बिजुलीका सामानहरू
 6. विज्ञापन एजेन्सी, श्रव्यदृश्य साधन
 7. सभा, सम्मेलन तथा गोष्ठीहरुको व्यवस्थापन (होटल) तथा आवश्यक सामान आपूर्ति
 8. परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक
 9. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट तथा भाडामा सवारी साधन (जीप, भ्यान र बस) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सेवा (ट्राभल एजेन्सी)
 10. मेडिकल सामाग्रीहरू (औषधी तथा उपकरण) सप्लाई

निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू

 1. अद्यावधिक नविकरण भएको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 2. आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
 3. आ.व.२०७३/०७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

रित नपुगी र म्याद नाघी आएको निवेदनलाई मान्यता दिईने छैन । प्राप्त निवेदनहरु स्विकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ । सूची दर्ताको लागि विवरण भर्ने फारम download गर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला |

हर्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि.

थापाथली, काठमाडौँ नेपाल ।

फोन:४२४३८३९/४२४२७५२

फ्याक्स नं. ४१०२०१६

पो.ब.नं. २४१४४

www.herdint.com

Read more